Tr
arama
TANITIM

                   YENİCE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

Karabük İli Yenice İlçe müftülüğü  1 Müftü,3 Vaiz, 1 (münhal) Şef, 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Şoför, 2 hizmetli, 103 İmam-hatip,6 Müezzin-kayyum, 8 Kur'an Kursu öğreticisi, 3 Vekil imam-hatip,13 sözleşmeli imam-hatip  (4/b) ,1 sözleşmeli müezzin-kayyum (4/b) , 6 fahri kur'an kursu öğreticisi olmak üzre toplam 147 personeli bulunmaktadır. 106 kadrolu camii bulunup bunların 23 ü ilçe merkezde 7 si yortan beldesinde 76 tanesi de köylerde bulunmaktadır.Kadrosuz camiler ise 3  ü belde de 25 i ise köylerde bulunmaktadır. Münhal ise belde de 1 ve köylerde 2 olmak üzere münhal camii bulunmaktadır. 4/ B Sözleşmeli görevli bulunan cmiler ise 3 ü belde 8 i ise köylerde bulunmaktadır. Kadrolu olup 4/B sözleşmeli imam hatip bulunan camiler is 2 si köyde bulunmaktadır. Kur'an Kursları ise 4 ü merkez 1 i belde 6 sı ise köylerdedir.Kadrolu imam-hatip 23 ü merkez, 7 si  belde, 73 ü köylerdedir.Müezzim-kayyum 5 i  merkez, 1 i beldedir.Vekil imam-hatip olarak ise 3 ü de köylerde görev yapmaktadır. Sözleşmeli imam - hatipler ise 3 belde 10 u köylerdedir.Sözleşmeli müezzin -kayyum ise yalnız 1 tane merkezde bulunuyor.Kadrolu Kur'an Kursu ise 5 i merkez, 3 tane ise köydedir.Fahri Kur'an Kursu öğreticisi ise 2 si merkez, 2  si belde, 2 si de köyde bulunmaktadır.Müftülük sitesi  ise Merkez Yeşil Camii ile bitişik olup 4 katlıdır.Giriş katı camii şadırvanı,kalorifer dairesi, müftülük kütüphanesi bulunup 9 dükkan bulunuyor. ikinci katta ise 2 sınıflı Kur'an Kursu ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu yer almaktadır. 3. kat ise personel çay ocağı ,1 Türkiye Diyanet Vakıf bürosu, 1 memur odası ve 1 makam odasından ibarettir. 4.katta ise müftülük lojmanı yer almaktadır.Müftülük sitesini merkez mahalle sanayii caddesinde olup şehir terminali ve karayolu çevrelemektedir.